Kokořínská 3465, 276 01 Mělník | PO - PÁ, od 8:00 do 16:00 hodin
Tel.: 315 623 040 | Mob.: 736 620 932 | 605 234 333 | 736 620 940 | melnik@cervenykriz.eu

FOND HUMANITY ČČK Mělník 35-2435171/0100

(při převodu na účet FH je nutné uvést jméno a adresu dárce)

Velmi si vážíme Vaší podpory, díky které můžeme poskytnout pomoc osobám v mimořádné či nepříznivé situaci.
Díky Vaší finanční pomoci lze přispět k odstranění škod po mimořádných událostech.

Podpora z Fondu humanity

Z důvodu anonymity neuvádíme jména a konkrétní údaje.

3/2024 - Příspěvek na mobilní telefon pro nezletilé autistické dítě - 10.000 Kč

12/2023 - Příspěvek na ošacení a hygienické potřeby pro nezletilé děti - 7.963 Kč

12/2023 - Pořízení počítačového vybavení pro chlapce se zdravotním postižením - 10.285 Kč

9/2023 - Příspěvek na pomoc při řešení následků po zemětřesení v Maroku - 5.000 Kč

8/2023 - Příspěvek na pomoc řešení následků po povodních na Slovinsku - 5.000 Kč

2/2023 - Příspěvek na pomoc řešení následků po zemětřesení Turecko /Sýrie - 5.000 Kč

1/2023 - Příspěvek pro nezletilého na úhradu cestovních nákladů souvisejících se školní docházkou - 1.408 Kč

12/2022 - Příspěvek pro nezletilého na úhradu cestovních nákladů souvisejících se školní docházkou - 1.024 Kč

10/2022 - Finanční podpora na vůz se speciální úpravou pro zdravotně postiženého - 10.000 Kč

9/2022 - Pořízena materiální pomoc - vybavení ubytovacího místa pro uprchlíky - 9.855 Kč

7/2022 - Pořízena materiální pomoc pro nezletilého se zdravotním postižením - 6.430 Kč

5/2022 - Pořízena materiální pomoc - vybavení pro místa zajišťující ubytování nebo volnočasové aktivity pro děti - 29.233 Kč

4/2022 - Příspěvek na podporu nezletilého postiženého chlapce k zakoupení dětských potřeb - 4.099 Kč

4/2022 - Pořízena materiální pomoc - hygienické potřeby, drogerie a vybavení do ubytovacího místa pro uprchlíky - 13.340 Kč

3/2022 - Pořízena materiální pomoc - léky, hygienické potřeby, obuv a vybavení pro uprchlíky ubytované na Mělnicku - 4.320 Kč

1/2022 - Předán výtěžek ze stánku s darovanými plyšovými hračkami z prosincových trhů - 10.000 Kč

12/2021 - Nákup vhodného rostoucího nábytku pro hendikepovaného nezletilého - 7.000 Kč

7/2021 - Humanitární pomoc obci Lobendava pro zmírnění škod způsobených bleskovou povodní - 12.000 Kč

7/2021 - Humanitární pomoc obcím Hodonínska prostřednictvím OS ČČK Hodonín pro osoby postižené mimořádnou událostí způsobenou tornádem - 110.500 Kč

8/2020 - Nákup školních pomůcek pro handicapovaného nezletilého - 1.699 Kč

6/2020 - Humanitární pomoc obcím Šumperska prostřednictvím OS ČČK Šumperk při bleskových povodních - 5.000 Kč

4/2020 - Pořízeny ochranné štíty pro zdravotníky - 3.000 Kč

2/2020 - Předána část výtěžku ze stánku s darovanými plyšovými hračkami v rámci Vánočních trhů - 10.000 Kč

2/2020 - Opakovaná pomoc nákupem hygienických pomůcek pro nezletilého se zdravotním postižením - 300 Kč

5/2019 - Přeprava dobrovolníků na pomoc zasahujícím složkám IZS při požáru III.st. - 750 Kč

4/2019 - Nábor dárců krve - propagace dárcovství krve ve spolupráci s ČSAD Střední Čechy - 2.909 Kč

4/2019 - Pomoc osobám po vyhoření domu, základní potraviny a základní hygienické potřeby - 1.224 Kč

2/2019 - Základní potraviny pro matku s postiženým dítětem, poskytnuto v okamžité finanční tísni - 460 Kč

1/2019 - Nákup lůžka pro handicapovaného nezletilého - 4.447 Kč

1/2019 - Opakovaná pomoc nákupem hygienických pomůcek pro nezletilého se zdravotním postižením - 2.400 Kč

8/2018 - Pokrytí nákladů na materiální zabezpečení dítěte při neplánovaném převzetí do péče - 1.805 Kč

4/2018 - Úhrada za asistenční služby na zabezpečení možnosti využít nutnou rehabilitaci handicapované osobě - 8.800 Kč

2/2018 - Akutní zabezpečení osob bez přístřeší potravinovou pomocí ve spolupráci s městskou policií při neobvykle vysokých mrazech - 596 Kč

2/2018 - Výtěžek z předvánoční akce byl použit jako dar azylovému domu v Mělníku pro matky s dětmi na nákup herních prvků do tohoto zařízení - 15.570 Kč

11/2017 - Hygienické prostředky pro postiženého nezletilého - 2.400 Kč

10/2017 - Nákup hudební pomůcky pro nevidomého učitele hudby, který se věnuje výuce hudby dětí, zdarma vystupuje s dětmi na akcích a pomůcka mu pomůže rozvíjet se v jeho zrakem omezených aktivitách - 8.760 Kč

6/2017 - Pořízení lednice pro rodinu s malým dítětem, která se stěhovala z azylového domu. Dostala k dispozici prázdný byt a neměla žádné vybavení pro začátek. Podpořili jsme je v jejich úsilí o zajištění normálního bydlení - 5.000 Kč

5/2017 - Nákup zdravotnické pomůcky - lehátko do vany pro těžce handicapované dítě, kde je velmi náročná manipulace s dítětem při hygieně. Pořízení nebylo možné přes zdravotní pojišťovnu - 10.000 Kč

3/2017 - Obrátila se na nás paní ve výkonu trestu s prosbou o pomoc. Požadovala balíček s potřebami na ruční práce, jelikož vyrábějí různé předměty a dárky v rámci aktivit. K darovaným věcem jsme dokoupili drobnosti v galanterii. (korálky, stužky atd.). - 391 Kč

12/2016 - Nákup odlehčeného invalidního vozíku mamince s vážnou nemocí postihující svaly, pečující o sebe a o dítě. Vozík jí usnadní cestování i péči o domácnost - 10.000 Kč

12/2016 - Dar od donátora pro zrakově postižené. Vytipovali jsme našeho spoluobčana, který se na vzdory slepotě od mládí snaží být stále aktivní nejen ve své rodině, ale dlouhá léta se snažil být i pracovně prospěšný - 10.000 Kč

12/2015 - Nákup speciálního lehátka do vany pro těžce handicapovanou holčičku, která jako jedna z dvojčat přežívá a potýká se s postižením. Maminka pečuje ještě o jedno starší dítě - 10.000 Kč

12/2015 - Nákup pračky a finanční dorovnání pro maminku, která se dostala bez jakýchkoli prostředků z azylového bydlení do podnájmu a vzorně pečuje o malého synka - 10.000 Kč

12/2015 - Příspěvek na podporu rodiny (např. na asistenta do školky) pro malého chlapce postiženého těžkým autismem. Maminka pečuje sama a nemůže do zaměstnání, pomáhá jí babička. Chybí finanční prostředky - 10.000 Kč

8/2015 - Úhrada speciální tříkolky LOPED pro chlapce s těžkým mozkovým postižením - 19.470 Kč

7/2015 - Úhrada letního tábora pro dceru paní, která žila sama, byla již v paliativní péči naší organizace DOP „Alice“. Bohužel maminka již dnes není mezi námi - 6.000 Kč

4/2015 - Příspěvek na úhradu školy v přírodě pro žáka, který by jediný nejel na společnou školní akci z finančních důvodů – matka samoživitelka - 2.200 Kč

3/2015 - Podpora mladé maminky se synem, který má II. stupeň postižení mozku. Maminka osamělá, na MD bez prostředků - 10.000 Kč

3/2015 - Kojící maminka s roztroušenou sklerózou. Příspěvek na 1 dávku potřebného kompenzačního léku, který již nehradí pojišťovna - 12.365 Kč

Velikánský dík patří všem, kteří se na této podpoře podílí. OS ČČK Mělník

  cookies |     Copyright © 2024 Oblastní spolek ČČK Mělník
Návštěvy: On-line: 2 * Návštěvy dnes 24   Celkem 267129 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů | 
(c) 2016

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník

Cookies | GDPR

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník
Kokořínská 3465, 276 01 Mělník
Tel.: 315 623 040
melnik@cervenykriz.eu | www.cckmelnik.cz
Český červený kříž
Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6
Tel.: 251 104 111 | Fax: 257 531 299
info@cervenykriz.eu | www.cervenykriz.eu