FOND HUMANITY ČČK Mělník 35-2435171/0100 (při převodu na účet FH je nutné uvést jméno a adresu dárce)

Velmi si vážíme Vaší podpory, díky které můžeme poskytnout pomoc osobám v mimořádné či nepříznivé situaci. Díky Vaší finanční pomoci lze přispět k odstranění škod po mimořádných událostech.

Podpora z Fondu humanity

Z důvodu anonymity neuvádíme jména a konkrétní údaje.

12/2022 - 1.024,- Kč Příspěvek pro nezletilého na úhradu cestovních nákladů souvisejících se školní docházkou.

10/2022 - 10.000,- Kč Finanční podpora na vůz se speciální úpravou pro zdravotně postiženého.

9/2022 - 9.855,- Kč Pořízena materiální pomoc - vybavení ubytovacího místa pro uprchlíky.

7/2022 - 6.430,- Kč Pořízena materiální pomoc pro nezletilého se zdravotním postižením.

5/2022 - 29.233,- Kč Pořízena materiální pomoc - vybavení pro místa zajišťující ubytování nebo volnočasové aktivity pro děti.

4/2022 - 4.099,- Kč Příspěvek na podporu nezletilého postiženého chlapce k zakoupení dětských potřeb.

4/2022 - 13.340,- Kč Pořízena materiální pomoc - hygienické potřeby, drogerie a vybavení do ubytovacího místa pro uprchlíky.

3/2022 - 4.320,- Kč Pořízena materiální pomoc - léky, hygienické potřeby, obuv a vybavení pro uprchlíky ubytované na Mělnicku.

1/2022 - 10.000,- Kč Předán výtěžek ze stánku s darovanými plyšovými hračkami z prosincových trhů.

12/2021 - 7.000,- Kč Nákup vhodného rostoucího nábytku pro hendikepovaného nezletilého.

7/2021 - 12.000,- Kč Humanitární pomoc obci Lobendava pro zmírnění škod způsobených bleskovou povodní.

7/2021 - 110.500,- Kč Humanitární pomoc obcím Hodonínska prostřednictvím OS ČČK Hodonín pro osoby postižené mimořádnou událostí způsobenou tornádem.

8/2020 - 1.699,- Kč Nákup školních pomůcek pro handicapovaného nezletilého.

6/2020 - 5.000,- Kč Humanitární pomoc obcím Šumperska prostřednictvím OS ČČK Šumperk při bleskových povodních.

4/2020 - 3.000,- Kč Pořízeny ochranné štíty pro zdravotníky.

2/2020 - 10.000,- Kč Předána část výtěžku ze stánku s darovanými plyšovými hračkami v rámci Vánočních trhů.

2/2020 - 300,- Kč Opakovaná pomoc nákupem hygienických pomůcek pro nezletilého se zdravotním postižením.

5/2019 - 750,- Kč Přeprava dobrovolníků na pomoc zasahujícím složkám IZS při požáru III.st.

4/2019 - 2.909,- Kč Nábor dárců krve - propagace dárcovství krve ve spolupráci s ČSAD Střední Čechy.

4/2019 - 1.224,- Kč Pomoc osobám po vyhoření domu, základní potraviny a základní hygienické potřeby.

2/2019 - 460,- Kč Základní potraviny pro matku s postiženým dítětem, poskytnuto v okamžité finanční tísni.

1/2019 - 4.447,- Kč Nákup lůžka pro handicapovaného nezletilého.

1/2019 - 2.400,- Kč Opakovaná pomoc nákupem hygienických pomůcek pro nezletilého se zdravotním postižením.

8/2018 - 1.805,- Kč Pokrytí nákladů na materiální zabezpečení dítěte při neplánovaném převzetí do péče.

4/2018 - 8.800,- Kč Úhrada za asistenční služby na zabezpečení možnosti využít nutnou rehabilitaci handicapované osobě.

2/2018 - 596,- Kč Akutní zabezpečení osob bez přístřeší potravinovou pomocí ve spolupráci s městskou policií při neobvykle vysokých mrazech.

2/2018 - 15.570,- Kč Výtěžek z předvánoční akce byl použit jako dar azylovému domu v Mělníku pro matky s dětmi na nákup herních prvků do tohoto zařízení.

11/2017 - 2.400,- Kč Hygienické prostředky pro postiženého nezletilého.

10/2017 - 8.760,- Kč Nákup hudební pomůcky pro nevidomého učitele hudby, který se věnuje výuce hudby dětí, zdarma vystupuje s dětmi na akcích a pomůcka mu pomůže rozvíjet se v jeho zrakem omezených aktivitách.

6/2017 - 5.000,- Kč Pořízení lednice pro rodinu s malým dítětem, která se stěhovala z azylového domu. Dostala k dispozici prázdný byt a neměla žádné vybavení pro začátek. Podpořili jsme je v jejich úsilí o zajištění normálního bydlení.

5/2017 - 10.000,- Kč Nákup zdravotnické pomůcky - lehátko do vany pro těžce handicapované dítě, kde je velmi náročná manipulace s dítětem při hygieně. Pořízení nebylo možné přes zdravotní pojišťovnu.

3/2017 - 391,- Kč - Obrátila se na nás paní ve výkonu trestu s prosbou o pomoc. Požadovala balíček s potřebami na ruční práce, jelikož vyrábějí různé předměty a dárky v rámci aktivit. K darovaným věcem jsme dokoupili drobnosti v galanterii. (korálky, stužky atd.).

12/2016 - 10.000,- Kč - Nákup odlehčeného invalidního vozíku mamince s vážnou nemocí postihující svaly, pečující o sebe a o dítě. Vozík jí usnadní cestování i péči o domácnost.

12/2016- 10.000,- Kč - Dar od donátora ve výši 10.000,- Kč pro zrakově postižené. Vytipovali jsme našeho spoluobčana, který se na vzdory slepotě od mládí snaží být stále aktivní nejen ve své rodině, ale dlouhá léta se snažil být i pracovně prospěšný.

12/2015 - 10.000, - Nákup speciálního lehátka do vany pro těžce handicapovanou holčičku, která jako jedna z dvojčat přežívá a potýká se s postižením. Maminka pečuje ještě o jedno starší dítě.

12/2015 - 10.000,- Kč - Nákup pračky a finanční dorovnání do celkové částky daru 10.000,- Kč, pro maminku, která se dostala bez jakýchkoli prostředků z azylového bydlení do podnájmu a vzorně pečuje o malého synka.

12/2015 - 10.000,- Kč - Příspěvek na podporu rodiny (např. na asistenta do školky) pro malého chlapce postiženého těžkým autismem. Maminka pečuje sama, pomáhá jí babička. Maminka nemůže do zaměstnání, chybí finanční prostředky.

8/2015 - 19.470,- Kč - Úhrada speciální tříkolky LOPED pro chlapce s těžkým mozkovým postižením

7/2015 - 6.000,- Kč - Úhrada letního tábora pro dceru paní, která žila sama, byla již v paliativní péči naší organizace DOP „Alice“. Bohužel maminka již dnes není mezi námi.

4/2015 - 2.200,- Kč - Příspěvek na úhradu školy v přírodě pro žáka, který by jediný nejel na společnou školní akci z finančních důvodů – matka samoživitelka.

3/2015 - 10.000,- Kč - Podpora mladé maminky se synem, který má II.stupeň postižení mozku. Maminka osamělá, na MD bez prostředků.

3/2015 - 12.365,- Kč - Kojící maminka s roztroušenou sklerózou. Příspěvek na 1 dávku potřebného kompenzačního léku, který již nehradí pojišťovna

Velikánský dík patří všem, kteří se na této podpoře podílí. OS ČČK Mělník

  cookies |     Copyright © 2023 Oblastní spolek ČČK Mělník
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 0   Celkem 255154 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů | 
(c) 2016

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník

Cookies

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník
Kokořínská 3465, 276 01 Mělník
Tel.: 315 623 040
melnik@cervenykriz.eu | www.cckmelnik.cz
Český červený kříž
Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6
Tel.: 251 104 111 | Fax: 257 531 299
info@cervenykriz.eu | www.cervenykriz.eu