PRVNÍ POMOC
kurzy, školení, soutěže, propagace

KURZY A ŠKOLENÍ

Jsme akreditovaná organizace pro poskytování kurzů první pomoci.
Jsme držiteli mezinárodního certifikátu EFAC ( European First Aid Certificate ) udělený Evropskou komisí pro první pomoc v Bruselu
a akreditace MŠMT ČR

Školení provádí zkušení lektoři, instruktoři a zdravotníci.
K dispozici máme vybavenou učebnu s potřebnými pomůckami a pro teorii i praktické ukázky a vyzkoušení postupů. ( AMBUMAN, little Anne a baby Anne , defibrilátor….) . Můžete však objednat školení ve Vašich prostorách(firmy, školy, a pod.)

Nabízíme řadu kurzů v rozsahu dle požadavků objednavatele.


Ukázky první pomoci pro děti - žáky základních škol dle požadavků učitelů

Obsah: Zabezpečení místa nehody, volání ZZS, život zachraňující úkony (masivní krvácení, bezvědomí, resuscitace) praktické ukázky.

Cena: v rámci osvěty a propagace první pomoci se slevou: 80,-Kč/ hodinu a žáka


Základy první pomoci pro veřejnost – v rozsahu 2 hodiny.

Osvětová přednáška o život zachraňujících úkonech, základy PP

Cena: 300,- Kč osobu - minimální počet 10 osob


Základy první pomoci pro veřejnost a organizace v rozsahu 4 hodiny

Toto školení splňuje požadavky ve většině firem a ogranizacích pro BOZP
Obsahově splníme základní předepsaný obsah a jsme schopni se dle potřeby zaměřit na konkrétní rizika jednotlivých pracovišť.

Cena 500,- Kč osobu - minimální počet 10 osob


Školení první pomoci pro uchazeče o řidičský průkaz na základě zákona č. 247/2000 Sb. v rozsahu 6 hodin.

Kurz je určen pro uchazeče o řidičské oprávnění z řad veřejnosti. Výuka a výcvik v této normě je upraven zákonem č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.167/2002 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění.

Cena: 750,- /osobu - minimální počet 10 osob


Základy první pomoci – evropská norma v rozsahu 12 hodin
(dříve Základní norma zdravotnických znalostí /ZNZZ)

je rozšířený kurz základů předlékařské první pomoci s mezinárodní platností. Teoretická 4 hod. a praktická 8 hod. část s nácvikem a modelovými situacemi včetně maskování raněných.
Obsah kurzu: Bezpečnost zachránce a postiženého, zhodnocení stavu postiženého a přivolání pomoci, zástava oběhu, bezvědomí, masivní zevní krvácení, dušnost, náhle vzniklá bolest na hrudi, náhle vzniklé poruchy hybnosti a řeči, závažné úrazy, ošetření ran a popálenin, transport postiženého, hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce .
Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost na dobu 5 let.

Cena 1200,- Kč/osoba - minimální počet 10 osob

Základy první pomoci - nástavbový modul pro pedagogické pracovníky v rozsahu 20 hodin

výše uvedené školení Základy první pomoci + 8 hodin navíc (dříve ZNZZ – evropská norma)
Modul navíc obsahuje témata: poranění pohybového aparátu, záchvatovité stavy, cizí tělesa v těle, křečové stavy, intoxikace, tepelná a chemická poranění.

Cena 1500,- Kč/osoba - minimální počet 10 osob


Zdravotník zotavovacích akcí: v rozsahu 40 hodin Pro pedagogické pracovníky

21 hodin teorie a 19 hodin praxe.
Obsáhlý kurz první pomoci, během kterého se naučíte nejen první pomoc při život ohrožujících stavech, ale i ošetření dalších úrazových a poúrazových stavů. Důraz je kladen na praktickou část, která obsahuje i prověření Vašich znalostí a dovedností zážitkovou formou. Forma ukončení školení je písemný test, ústní a praktická zkouška.
Pedagogičtí pracovníci (MŠMT) Jako absolventi tohoto kurzu po úspěšném zakončení podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví obdrží osvědčení a jsou oprávněni nadále vykonávat zdravotníky na zotavovacích akcích, dále na školách v přírodě a podobně, lyžařských kurzech apod.

Cena 2500,- Kč/ osoba - optimální počet 15 osob

Zdravotník zotavovacích akcí: v rozsahu 41 hodin

Pro nepedagogické pracovníky – širokou veřejnost
Obsahem shodný kurz absolventy po úspěšném zakončení opravňuje vykonávat zdravotníky na zotavovacích akcích, na hromadných společenských, kulturních a sportovních akcí, členové Humanitárních jednotek ČČK.

Cena 2500,- Kč/ osoba - optimální počet 15 osob

ČČK vydává pro oba kurzy ZZA průkaz s platností 4 roky.

Doškolení ZZA – 8 hodin ......……… 900,-Kč

Jedná se o vyučovací hodiny 45 minut, ceny mohou být smluvně upravovány.

  cookies |     Copyright © 2023 Oblastní spolek ČČK Mělník
Návštěvy: On-line: 2 * Návštěvy dnes 0   Celkem 252217 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů | 
(c) 2016

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník

Cookies

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník
Kokořínská 3465, 276 01 Mělník
Tel.: 315 623 040
melnik@cervenykriz.eu | www.cckmelnik.cz
Český červený kříž
Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6
Tel.: 251 104 111 | Fax: 257 531 299
info@cervenykriz.eu | www.cervenykriz.eu