Kokořínská 3465, 276 01 Mělník | PO - PÁ, od 8:00 do 16:00 hodin
Tel.: 315 623 040 | Mob.: 736 620 932 | 605 234 333 | 736 620 940 | melnik@cervenykriz.eu

PRVNÍ POMOC

KURZY A ŠKOLENÍ

Jsme akreditovaná organizace pro poskytování kurzů první pomoci.
Jsme držiteli mezinárodního certifikátu EFAC ( European First Aid Certificate ) a akreditace MŠMT ČR.

Školení provádí zkušení lektoři, instruktoři a zdravotníci, místo konání je na naší adrese v učebně PP. Nácvik probíhá na moderních výukových ambu figurínách s online vyhodnocením, k dispozici je defibrilátor (AED) k ukázkám použití. Školit lze i ve Vašich prostorech, vše potřebné si dovezeme.

Nabízíme řadu kurzů v rozsahu dle požadavků objednavateleUkázky první pomoci pro děti - žáky základních škol dle požadavků učitelů

Obsah: Zabezpečení místa nehody, vlastní bezpečí, volání ZZS, život zachraňující úkony (masivní krvácení, bezvědomí, resuscitace) praktické ukázky.

Cena v rámci osvěty a propagace první pomoci se slevou: 80 Kč/ hodinu a žákaZáklady první pomoci pro veřejnost a organizace v rozsahu 4 hodiny

Školení je včetně praktického nácviku.

K základním „život-zachraňujícím“ úkonům se zde probírají i nejčastější interní stavy a úrazy a mnoho praktických věcí např. volání na tísňové linky, rozdíly PP u dětí a dospělých apod. Součástí je proškolení na použití defibrilátoru (AED). Zaměříme se na konkrétní rizika jednotlivých pracovišť.

Cena: 600 Kč/ účastník - minimální počet 10 osobŠkolení první pomoci pro uchazeče o řidičský průkaz na základě zákona č. 247/2000 Sb. v rozsahu 6 hodin

Kurz je určen pro uchazeče o řidičské oprávnění z řad veřejnosti. Výuka a výcvik v této normě je upraven zákonem č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.167/2002 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění.

Cena: 800 Kč/ účastník - minimální počet 10 osobZáklady první pomoci – evropská norma v rozsahu 12 hodin
(dříve Základní norma zdravotnických znalostí /ZNZZ)

Rozšířený kurz základů předlékařské první pomoci s mezinárodní platností. Teoretická 4 hod. a praktická 8 hod. část s nácvikem a modelovými situacemi včetně maskování raněných.
Obsah kurzu: Bezpečnost zachránce a postiženého, zhodnocení stavu postiženého, přivolání pomoci, zástava oběhu, bezvědomí, masivní zevní krvácení, dušnost, závažné úrazy a interní stavy, ošetření ran a popálenin, transport postiženého, simulované situace, hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce .
Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost na dobu 5 let.

Cena: 1500 Kč/ účastník - minimální počet 10 osobZdravotník zotavovacích akcí: v rozsahu 40 hodin pro pedagogické pracovníky

21 hodin teorie a 19 hodin praxe.
Obsáhlý kurz první pomoci, během kterého se naučíte nejen první pomoc při život ohrožujících stavech, ale i ošetření dalších úrazových a poúrazových stavů. Důraz je kladen na praktickou část, která obsahuje i prověření Vašich znalostí a dovedností zážitkovou formou. Forma ukončení školení je písemný test, ústní a praktická zkouška.
Pedagogičtí pracovníci (MŠMT) jako absolventi tohoto kurzu po úspěšném zakončení podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví obdrží osvědčení bez omezení platnost i a jsou oprávněni nadále vykonávat zdravotníky na zotavovacích akcích, na školách v přírodě, lyžařských kurzech apod.

Cena: 3500 Kč/ účastník - optimální počet 15 osob


Zdravotník zotavovacích akcí: v rozsahu 41 hodin

Pro nepedagogické pracovníky – širokou veřejnost.
Absolventy po úspěšném zakončení opravňuje vykonávat zdravotníky na zotavovacích akcích, na společenských, kulturních a sportovních akcích. Kurz je obsahem shodný se ZZA pro pedagogy, po úspěšném zakončení je vydáván průkaz s platností 4 roky. Obnovuje se v navazujícím doškolení.

Cena: 3500 Kč/ účastník - optimální počet 15 osob


Doškolení ZZA v rozsahu 8 hodin

Kurz je doporučen všem zdravotníkům, pro sledování novinek v první pomoci. Pro zdravotníky z řad nepedagogických pracovníků je nutný pro prodloužení platnosti průkazu.

Cena: 1000 Kč/ účastník - minimální počet 10 osobPrvní pomoc pro příslušníky tísňových složek: v rozsahu 40 hodin

Pro příslušníky PČR, strážníky Městské policie, pro členy HZS a dobrovolné hasiče.
Školení je vedeno s důrazem na praktický nácvik a řešení modelových situací. Po úspěšném zakončení, složení teoretické a praktické zkoušky, je vydáván průkaz s platností 4 roky. Obnovuje se v navazujícím doškolení (rozsah 8h).

Cena: 5500 Kč/ účastník - optimální (maximální) počet 15 osob

Jedná se o vyučovací hodiny 45 minut, ceny mohou být smluvně upravovány.

  cookies |     Copyright © 2024 Oblastní spolek ČČK Mělník
Návštěvy: On-line: 6 * Návštěvy dnes 31   Celkem 267136 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů | 
(c) 2016

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník

Cookies | GDPR

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník
Kokořínská 3465, 276 01 Mělník
Tel.: 315 623 040
melnik@cervenykriz.eu | www.cckmelnik.cz
Český červený kříž
Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6
Tel.: 251 104 111 | Fax: 257 531 299
info@cervenykriz.eu | www.cervenykriz.eu