Podpora z Fondu humanity za rok 2015

Z důvodu anonymity úmyslně nepíšeme jména a konkrétní údaje.

3/2015 - 12.365,- Kč - Kojící maminka s roztroušenou sklerózou. Příspěvek na 1 dávku potřebného kompenzačního léku, který již nehradí pojišťovna

3/2015 - 10.000,- Kč - Podpora mladé maminky se synem, který má II.stupeň postižení mozku. Maminka osamělá, na MD bez prostředků.

4/2015 - 2.200,- Kč - Příspěvek na úhradu školy v přírodě pro žáka, který by jediný nejel na společnou školní akci z finančních důvodů – matka samoživitelka.

7/2015 - 6.000,- Kč - Úhrada letního tábora pro dceru paní, která žila sama, byla již v paliativní péči naší organizace DOP „Alice“. Bohužel maminka již dnes není mezi námi.

8/2015 - 19.470,- Kč - Úhrada speciální tříkolky LOPED pro chlapce s těžkým mozkovým postižením

12/2015 - 10.000,- Kč - Nákup pračky a finanční dorovnání do celkové částky daru 10.000,- Kč, pro maminku, která se dostala bez jakýchkoli prostředků z azylového bydlení do podnájmu a vzorně pečuje o malého synka.

23/12/2015 - 10.000,- Kč - Příspěvek na podporu rodiny (například na asistenta do školky) pro malého chlapce ho těžkým autismem. Maminka pečuje sama, pomáhá ji babička. Maminka nemůže do zaměstnání, chybí finanční prostředky

12/2015 - 10.000, - Nákup speciálního lehátka do vany pro těžce handicapovanou holčičku, která jako jedna z dvojčat přežívá a potýká se s postižením. Maminka pečuje ještě o jedno starší dítě.

!!!!! Velikánský dík všem, kteří se dle svých možností na této podpoře podíleli. OS ČČK Mělník !!!!

   Copyright © 2017 Oblastní spolek ČČK Mělník
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 6    Celkem 3246 
backZpět
upNahoru | 
homeDomů | 
(c) 2016

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník
Kokořínská 3465, 276 01 Mělník
Tel.: 315 623 040 | Fax: 315 628 500
melnik@cervenykriz.eu | www.cckmelnik.cz
Český červený kříž
Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6
Tel.: 251 104 111 | Fax: 257 531 299
info@cervenykriz.eu | www.cervenykriz.eu